Historie

Damphuset ble bygd i 1893 og driftet av Christian Thams. Først drev han et sagbruk- og trelastforretning. Senere ble huset brukt som bussverksted og andre industrielle virksomheter.

I 2010 kjøpe familiebedriften Pearl 2, ved Iren og Eduard Poort, opp dette huset med et mål om å få ryddet og pusset opp slik at den vakre og historierike bygningen igjen kunne brukes. Planen i første omgang var å få første etasje ferdig slik at huset kunne brukes til arrangement. Sommeren 2011 startet oppryddingen. Under denne prosessen fant vi flere spennende artikler, blant annet en kompressor, timelister fra tidlig 1900-tallet, bilder og lignende.

Oppussingen startet med ”Stor-rommet”, det som i dag holder opp til 100 sitteplasser. Dette rommet og kjøkkenet stod ferdig sommeren 2012, utover året og frem til våren 2013 har vi også fått ordnet toalett og ”litjs-rommet”. Etter utallige timer med hardt arbeid, og god hjelp fra familie og venner står huset nå endelig klart for bruk. Helt fra starten av har fokuset under oppussingen vært å beholde husets opprinnelige fasade. Interiøret bærer derfor preg av husets historie. Det bør oppleves, og sees.

Vi Håper på mange hyggelige feiringer i vår vakre bygning!